Daha önce medium'da yayınlanmıştı. Arşivlik güzel bir liste. Life Of Pix Gratisography Unsplash Pixabay Realistic Shots Free Nature Stock Kaboompics ISO Republic Magdeleine Snapwire Snaps StockSnap Public Domain Archive Travel Coffee Book Foodie’s Feed Jay Mantri Cupcake FuriousCamera MMT Startup Stock Photos New Old Stock ...

Wordpress'te CW Image Optimizer eklentisini kurabilmek için önce sunucunuza littleutils kurmalısınız. eklenti sayfasında anlatılan kurulumdaki sürümün dosya adresi değiştinden kurulumda hata veriyor. Bu adresi http://downloads.sourceforge.net/project/littleutils/littleutils-source/1.0.27/littleutils-1.0.27.tar.bz2?r=https%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Flittleutils%2Ffiles%2Flittleutils-source%2F1.0.27%2F&ts=1477088849&use_mirror=netassist ile değiştirirseniz kurulumu sorunsuz yapabilirsiniz....

Here are the steps: CODE: cd /root git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt cd letsencrypt ./letsencrypt-auto --help Then run: CODE: ./letsencrypt-auto certonly --renew-by-default --webroot -w /home/admin/web/[YOUR-HOSTNAME]/public_html -d [YOUR-HOSTNAME] If succeed, this procedure will create folder /etc/letsencrypt/live/mydomain.com with cert.pem and privkey.pem files. Now replace self-signed SSL with newly created SSL: CODE: cp /etc/letsencrypt/live/mydomain.com/cert.pem /usr/local/vesta/ssl/certificate.crt cp /etc/letsencrypt/live/mydomain.com/privkey.pem /usr/local/vesta/ssl/certificate.key Finaly, restart VestaCP: CODE: service vesta restart That's it. P.S. To...

MariaDB sitesinden repo oluşturun ve Centos için /etc/yum.repos.d/klasörüne kopyalayın. Örnek repo: # MariaDB 10.1 CentOS repository list # http://mariadb.org/mariadb/repositories/ [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64 gpgkey=http://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 Daha sonra sırayla aşağıdaki kodları çalıştırın systemctl stop mariadb yum remove mariadb-server mariadb mariadb-libs yum install MariaDB-server MariaDB-client systemctl start mariadb systemctl enable mariadb mysql_upgrade RPM-GPG-KEY hatası alırsanız gpgkey'in http:// olarak yazıldığından emin...

stderr: ERROR 1273 (HY000) at line 25: Unknown collation: 'utf8mb4_unicode_520_ci' Database taşıması sırasında yukarıdaki gibi bir hata alıyorsanız, db-convert.php isminde bir dosya oluşturup aşağıdaki kodları içine yazıp çalıştırın. <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>DB-Convert</title> <style> body { font-family:"Courier New", Courier, monospace;" } </style> </head> <body> <h1>Convert your Database to utf8_general_ci!</h1> <form action="db-convert.php" method="post"> dbname: <input type="text" name="dbname"><br> dbuser: <input type="text" name="dbuser"><br> dbpass: <input...

cPanel / WHM 58 sürümünde AutoSSL özelliği ile oto olarak Let’s Encrypt desteği ile Ücretsiz SSL kullanılabiliniyormuş. Öncelikle SSH üzerinden kurulumu yapmanız gereikyor. /scripts/install_lets_encrypt_autossl_provider Daha sonra WHM panelden SSL/TLS -> Manage AutoSSL ile Ücretsiz SSL sertifikasını yönetebiliyorsunuz....

Google Chrome Data Saver ile sayfaları optimize ederek daha veri kullanımını azaltıyor ve sayfaların daha hızlı açılmasını sağlıyor. Tabletlerde varsayılan olarak gelen bu özelliği bilgisayarınızda kullanmak isterseniz Google Data Saver eklentisini kurmalısınız....