Centos 7 MariaDB 10 Upgrade

MariaDB sitesinden repo oluşturun ve Centos için /etc/yum.repos.d/klasörüne kopyalayın.

Örnek repo:

# MariaDB 10.1 CentOS repository list
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=http://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Daha sonra sırayla aşağıdaki kodları çalıştırın

systemctl stop mariadb
yum remove mariadb-server mariadb mariadb-libs
yum install MariaDB-server MariaDB-client
systemctl start mariadb
systemctl enable mariadb
mysql_upgrade

RPM-GPG-KEY hatası alırsanız gpgkey’in http:// olarak yazıldığından emin olun. Sertifikaları olmadığından siteden çekemiyor.

No Comments

Post A Comment